22. mrt, 2022

Commanderie sluit mee de Trudofeesten

Het voorbije weekend stond in het teken van de start van de zevenjaarlijkse Trudofeesten. Een lichtprocessie op vrijdagavond en een plechtige mis op zondagmiddag vormden het begin van het feestjaar, dat duurt tot 23 november 2019.

De organisatoren van de jaarlijkse herdenking van het feest van Trudo, de enige heilige in ons land die zijn naam aan zijn stad gegeven heeft, kende dit jaar een erg feestelijk karakter. Vrijdagavond vond de overbrenging van de relikwieën van de Sint-Truidense heilige van de abdij naar de hoofdkerk plaats. Meer dan 500 Truienaren en deelnemers van andere Trudoparochies in de provincie vormden een lichtstoet om het schrijn te begeleiden. Trouw aan zijn eed “Voor Haspengouw en het Fruit” vond de Keizerlijke Commanderie het niet meer dan normaal om de stadsheilige te begeleiden in zijn avondlijke tocht door de stad, zowel tijdens de vrijdagavondstoet als tijdens de plechtige eucharistieviering, net als honderden andere Truienaren. Hiermee is het Trudojaar nog niet voorbij: op 3 mei organiseert de Trudofederatie een avond- en nachtpelgrimage naar Velm en Zepperen, op 12 mei om 10 uur is er een televisiemis en in het najaar plant het stadsbestuur een groot spektakel op de Grote Markt.

Meer info op www.trudofederatie.be