30. dec, 2021

Belgische politiek is de schaamte al lang voorbij

“Waarom zou ik spijt hebben dat ik Sihame El Kaouakibi heb binnengehaald?” Dat zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers in een interview met De Morgen. Somers wordt gezien als de man die de in opspraak gekomen oprichtster van jongerenbeweging Let’s Go Urban, heeft geïntroduceerd op het politieke toneel. 

Diezelfde Bart Somers reageert niet wanneer burgemeesters ostentatief de koninklijke besluiten (dat zijn toch wetten?) naast zich neerleggen zelfs als het over de volksgezondheid gaat. Diezelfde Somers ziet nog een comeback voor de sjoemelpoedel die hij zelf op een blauwe pied-de-stalle gezet heeft. Diezelfde Somers schorst nu burgemeester Heeren voor een deontologische fout, die ze inderdaad gemaakt heeft, die ze ook erkend heeft en waarvoor de haar verontschuldigingen aanbood.

We lazen, hoorden en zagen de voorbije dagen de teloorgang van het politieke ambt. Een semiprofessioneel clubje met alle regeringen van dit land schiet een kemel van jewelste, wordt teruggefloten door de Raad van State, en de kopstukken zijn van de aardboden verdwenen. Waar is De Croo? Waar zit, ligt of staat Jambon? Twee individuen die anders niet van het scherm weg te branden zijn, zijn plotseling van de aardsbodem verdwenen. Zo moeilijk is het voor een politicus om toe te geven dat hij of zij fout was en is.

De politiek heeft er gelegen, ook in hoofde van de Limburgse gouverneur die de strafmaat zou bepaald voor de Truiense burgemeester hebben. Want die gouverneur is … een politicus die de schijn van neutraliteit moet op houden, alleen maar de schijn, niet de neutraliteit! Deze NV-A’er heeft zich van zijn smalste kant laten zien en we zijn ontzettend benieuwd naar wat zijn uitspraak gaat zijn over zijn partijgenoot, ook uit Velm, die grond kocht met voorkennis.

Wie gelooft deze politici nog en bij uitbreiding alle andere politici, want steek ze in een zak, schud ze eruit en ge ziet het verschil niet meer. Bovendien stel ik me levensgrote vragen over de rol van de CD&V in dit verhaal. Morgen, vrijdag, begraven we Jef Cleeren, die ook enkel goed was om stemmen aan te trekken maar als het op belonen aankwam, nooit door zijn partij gehonoreerd werd met een mandaat in het parlement of in de deputatie. En ook in het dossier van Heeren blinken de christendemocraten uit in stilte en afwezigheid. Politici hebben het niet alleen verkorven, maar ook partijen die het eigenbelang en de overlevingsdrang bij de volgende verkiezingen laten primeren boven hun mensen.

Het is droevig gesteld met de politiek in ons land. Dus, afschaffen die handel.