19. okt, 2021

Geen restect voor anderen = geen respect voor jezelf

Aan het kerkhof van Zepperen zijn de beesten van de familie J-B verdwenen: een dispuut over … in feite niks, maar op dit ogenblik reeds politiek uitgemolken, net als de prik van de burgemeester. Ja, we leven in tijden dat politiek niet meer “goed doen is voor de mensen” maar op de eerste plaats “kwaad berokkenen aan de andere partij”.

En in deze mesthoop vinden sommige zelfingenomen websites het voer om de antipolitiek nog meer aan te wakkeren dan de politici het nu al zelf doen! Schandalen produceren door punten en komma’s uit te vergroten, een misschien niet zo correcte beslissing op te blazen tot een terreuraanslag op de goegemeente, een poging om goed te doen voor iemand opzettelijk inkleuren als fraude, dienstbetoon, favoritisme en cliëntelisme. En dan hebben we Facebook nog waar alle betweters die aan de toog in het café of aan de kassa in de supermarkt hun bek niet durven open te trekken, ongeremd hun gal uitspuwen en mensen zwart maken zonder enige kennis van een dossier. De maatschappij is rot geworden. Half Zepperen fulmineert zich te pletter op Facebook wegens het verdwijnen van de dieren aan het kerkhof. Met reden. Dieren brachten er leven in wat anders toch maar een triestige en dooie boel is.

De man en de vrouw die deze dieren steeds met alle mogelijke liefde verzorgden, kwamen in de problemen. Zij kregen indertijd van het stadsbestuur een huisnummer voor hun stacaravan en meteen een domicilie. Komt er plots een ambtenaar “uit het niets” wat bouwovertredingen vaststellen op 100 meter van daar, en die ambtenaar stelt de illegale aanwezigheid vast van hun caravan. Gevolg: een pv waarin een kat haar jongen niet vindt laat staan dat de minder geletterde Truienaar begrijpt wat erin staat. Ook de buurman, op wiens wei wat schapen en geiten lopen, deelt in de ambtelijke klappen voor een niet correcte stalling voor de beesten. Afbreken. Punt. De ene zoekt verhaal bij politicus A, de andere bij politicus B en een derde vindt soelaas bij politicus C.

En dan begint het circus. Wie gaf deze man een huisnummer? Dat kan niet! Schandaal! De vraag werd niet gesteld: welke politicus heeft deze familie van straat geholpen en gedaan wat mogelijk was om ze een dak boven het hoofd te zoeken. De eigenaar van de erbarmelijke schapenstal zegt tegen een bevriend politicus de intentie te hebben zijn wei te verkopen als de dieren weg zijn. Die antwoord dat hij wel geïnteresseerd is voor die aankoop en plots worden de rollen omgedraaid: de politicus onderneemt ineens stappen om het gezin op straat te zetten om de grond vast te krijgen. Wat is er in feite aan de hand? Niks, totaal niks, tenzij politici die mekaar de duvel aandoen, die van de ene kant afgerekend worden voor een akkefietje om goed te doen voor mensen in nood, van de andere kant de modder over zich heen krijgen van dingen die nooit gezegd zijn.

Dat is het politieke klimaat in onze stad, dat nu weer dreigend wordt blootgelegd door vijf geiten en een schapenkop in Zepperen, voorwaar een degoutant schouwspel dat zich tot in den treure herhaalt terwijl wouldbe scribenten op de loer liggen of politicus A, B of C niet eventjes naast de pot piest, alleen met de bedoeling iemand met problemen te helpen. Die scribent promoveert zichzelf tot de grootste onderzoeksjournalist aller tijden en zaait daardoor tweespalt in een maatschappij, ruzie in een dorpsgemeenschap, twisten in buurten. Kortom, platte politiek op straat. Audit Vlaanderen gaat nog tienmaal moeten afstappen in Sint-Truiden. Men kan deze mensen misschien ergens onderdak geven om niet steeds weer naar Brussel terug te moeten.

Dus, politici van goede wil, stop ermee, als jullie niet in staat zijn om te besturen voor de mensen die je verkozen hebben en niet voor jezelf en tegen de politiek andersdenkende. Misschien is het een straffe stap in de goede richting indien jullie een oplossing vinden voor de familie J-B en hun dieren zodat er uiteindelijk toch nog een beetje leven is op de plek waar onze doden rusten en jullie er een gratis kerkhofbewaker bij hebben.