1. feb, 2021

Geachte heer Adriaenssens,

Open brief aan de heer Adriaenssens

Professor Adriaenssens, u bent een autoriteit op het vlak van kinderpsychologie, en u komt me vandaag uitleggen waarom de jongeren voorrang moeten krijgen op de volwassenen om gevaccineerd te worden

Trekkers van dit misplaatste initiatief zijn ene Heidi De Pauw van Child Focus samen met Sara Vercauteren, managing director van PR-bureau Bepublic. Van deze twee nobele onbekenden kan ik het nog snappen dat ze de generaties tegen mekaar opzetten, uit domheid, opportunisme, maar van een notoir prof als u niet.

Wie er nu het eerst gevaccineerd gaat worden, kan me eigenlijk geen moer schelen en ik ben ook totaal onbevoegd me in deze discussie te mengen. Waar ik wel bevoegd voor ben is de psychologische toestand van de senioren in onze samenleving. Die is even dramatisch als die van de jongeren (als ze al dramatisch is): de eenzaamheid, geen ontmoetingen, geen ontspanning, geen verenigingsleven, geen familie op bezoek, geen kleinkinderen op de schoot, geen vooruitzicht op beterschap. Om depressief van te worden!

Beste mijnheer Adriaenssens en dames De Pauw en Vercauteren. U bent goed bezig de psychologische oorlog aan te wakkeren tussen twee groepen die dat niet willen. Ik ben 70 en heb nog een flinke mama van 96, die nog steeds alleen in haar huisje woont. Zij was 16 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, en wat denken jullie dat deze generatie gedurende vier jaar heeft meegemaakt, de meisjes stijf van de schrik voor Duitsers en Amerikanen met slechte manieren, de jongens die zich moesten verstoppen, onderduiken, om niet naar Duitsland te moeten. Deze psychologisch getormenteerde generatie heeft de babyboomers op de wereld gezet en de aanzet gegeven tot de welvaart in ons land. Erg hé!

En onze jeugd van vandaag zou onherroepelijke schade ondervinden van twee lockdowns van enkele maanden en een jaar zonder fuiven en andere braspartijen. Jullie moesten beschaamd zijn voor zoveel onzin. U laat zich meedeinen op de golven van eigenbelang en egoïsme want geen van jullie zijn ook maar voor één molecule viroloog en bijgevolg zonder enige kennis van zaken.

En in plaats van jongeren op te voeren van god-weet-waar om uw misplaatste ideeën toch enige vorm van legitimiteit te geven, citeer ik de jongen van de Broederschool in het Journaal van 7 uur: “Ik zou niet liever hebben dat mijn bomma eerst gevaccineerd wordt”. Maar ja, die zit nog maar in het secundair en is een snotneus. Maar hier komt de waarheid wel uit een “kindermond”.

Ik sluit deze brief met een vraagje: wanneer moet u op pensioen? Want ik vrees dat het hoogtijd is. Jij gaat al mee van toen ik in 1970 als beginnend leraar jouw boeken kocht om … de psychologie van het kind te snappen. Allemaal verloren geld, snap ik nu. Ik had het beter uitgegeven aan Wein, Weib und Gesang, en genoten van het leven. Dan was ik nu niet zo … psychologisch gestoord.

Met vriendelijke groeten

Jos Lacroix