18. jul, 2020

Ontsnapt door het raam

De tijd dat politici zich de zolen vanonder hun schoenen liepen om op tv of in de gazet te komen, bestaat sinds gisteren niet meer. Jambon die met een smile in zijn auto kruipt en van “krommen haas” getuigt, Beke die zich voorbereidt op de Olympische Spelen, zo snel was hij “lopen”, Somers en Crevits die samen aan het raam uit kruipen als twee getrapte buitenechtelijke verliefden doen als de respectievelijke echtgenotes onverwacht thuiskomen. En dan nog afkomen met een uitleg waar niemand in trapt.

Het was gisteren een droevig schouwspel op tv. Van openheid naar de bevolking, van gretigheid om in de pers te verschijnen, van pogingen om het nieuws van anderen te vroeg in de media te gooien, van de strijd op “eerste te zijn”, daar was niks meer van te zien. De pers was de “pest” en die moest vermeden worden.

We leren hieruit twee lessen.

Ten eerste voor de pers.

  • Hou op met politici te pas en te onpas op te voeren want gij wordt misbruikt, er wordt van u geprofiteerd, ge verkoopt uw ziel voor een bord linzensoep, in dit geval het nieuws dat een uur erna via een persmededeling overal te vinden is.
  • Begin met iets meer kritisch te schrijven, want politici zijn niet alwetend. Maar ze denken wel veel te kunnen en te weten: vandaag is één persoon defensieminister (en dus specialist) en morgen justitieminister (en weer specialist) op uiteindelijk Europees president te worden (en dus nog eens specialist). Ik vraag me soms af hoe die mensen, met zo’n verstand, hun hoofd nog recht kunnen houden.
  • Doorprik eens die grenzeloze pretentie, want als ze niks kunnen/willen/mogen zeggen, laten ze u ook vallen als een baksteen. Of kruipen ze ergens langs een venster naar buiten. En u laat betijen.

Ten tweede voor de politici

  • Uw vertoning na uw laatste bijeenkomst van de regering van dit werkjaar heeft aangetoond hoe u het schijt heeft aan uw kiezers: niks informatie, niks duiding, niks medeleven, niks te vertellen op een ogenblik dat uw land in crisis is. Geweldige politici!
  • Blijf vanaf nu weg van het scherm en de frontpagina’s en gebruik uw holle woorden en wollige uitspraken voor uw partijbureaus. Want programma’s als de Zevende Dag, de Afspraak, en zelfs het Nieuws zijn een stuk zinvoller zonder uw gebakken lucht.
  • Als “specialisten-in-alles” is er één specialiteit die u zich niet toe-eigent. Eenvoud. Laat experten aan het woord en bescherm uzelf tegen het verkopen van onzin.
  • Laat vooral het spanningsveld tussen u en de echte specialisten niet nog groter worden dan het nu al is want van dergelijk beleid worden de natie noch de bevolking beter.
  • En tenslotte: leer eens te erkennen dat u geen wondermensen zijt die alles kunnen en weten, die onfeilbaarder zijn dan de paus. Want ik moet de eerste politicus/a nog horen zeggen: “Sorry, maar ik heb de bal volkomen misgeslagen, ik heb me vergist, ik heb de situatie verkeerd ingeschat, ik … ben ook maar een mens”…

Want, beste persmuskieten en politici, u maakt nu dat de crisis om zich heen grijpt. Niet die jongere zonder masker of de brave metser die al een jaar reikhalzend uitziet naar zijn twee weken in Palma de Mallorca verergeren deze toestand. Het zijn jullie die zich in alle bochten wringen om toch maar uw kiespubliek tevreden te houden.

Dat moest me even van het hart.