Als je tuin vol bloemen staan ...

Een wilde bloementuin zou je ertoe kunnen verleiden te denken dat het over een verwilderd exemplaar gaat, vol onkruid dat bloeit. Maar neen, je kan in je tuin ook plekjes reserveren waar je wilde bloemen kan zaaien, voor maanden bloemengenot. Tot meerdere eer en glorie van bijen, hommels en vlinders die zich massaal storten op de nectar. En ter genot van zowat al je zintuigen.

En verder is het wachten op hetgeen de bloesems van april in september zullen tonen.