20. sep, 2022

Een eerste stap(je) in de goede richting

“God houdt nooit op elk van zijn kinderen te zegenen (...). Maar hij zegent de zonde niet en kan die ook niet zegenen”, zegde Rome 17 maanden geleden nog met nadruk.

“Om bovengenoemde redenen heeft de Kerk niet de bevoegdheid, en kan zij die ook niet hebben, om in bovengenoemde zin verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht in te zegenen”, aldus de Congregatie voor de Geloofsleer in maart 2021, en boorde het homohuwelijk de grond in, dood en begraven want zondig. Holibi’s waren zelfs geen druppel wijwater waard. Vandaag maakten de Vlaamse bisschoppen zich sterk en riepen waarschijnlijk de banbliksems van alle oude, bijna seniele kardinalen in Rome over zich heen door te zeggen dat in onze contreien een verbintenis tussen holibi’s wel degelijk ingezegend kan worden. Beste bisschop Bonny en confraters, daar is moed voor nodig. Geen enkele van jullie zal dus nog “papabile” zijn omdat jullie ingaan tegen de tweespaltige uitspraak dat God al zijn kinderen zegent … maar toch niet allemaal. Want zij die in zonde leven vallen buiten de zegen van God. En dat terwijl de Goede Herder zijn trouwe schapen in de steek liet om het verloren schaap te zoeken.   Oeps, vergeten, beste Congregatie voor de Geloofsleer?

Het levensgrote beeld van de kerk als archaïsch, tot op de draad versleten reactionair instituut is dat de vergelijking met de ayatollahs makkelijk doorstaat, is met de stap van de Vlaamse bisschoppen (niet de Belgische of Europese), wel nog niet uit de wereld geholpen. Maar het is een moedige stap richting gelovige Vlaamse holibi’s maar ook naar hun (wellicht) nog meer gelovige ouders die er in 2021 nog van beticht werden een zondig kind op de wereld gezet te hebben.

Het is zoals een goede vriend-priester me steeds zegde: “Jos, met God is er niks mis. Het is zijn grondpersoneel dat niet deugt”. Vlaamse bisschoppen, blijf dus zoeken naar wegen om van jullie zegening een sacrament te maken. Het huwelijk is het enige sacrament dat niet besteed is aan holibi's, voor de andere zes zijn er geen problemen. Jullie hebben stap één gezet, er zijn nog veel stappen te gaan alvorens de grootste kerkelijke dwaling van deze eeuw rechtgezet wordt. Ik duim voor jullie! Maar wel met argusogen.